NYHETER

Haakonsvern-Nytt administrasjonsbygg for FLO

Published on Saturday, August 09, 2014

Haakonsvern-Nytt administrasjonsbygg for FLO

Vi skal gjøre grunnarbeidene til FLO sitt nye administrasjonsbygg på Haakonsvern.

Veidekke Entreprenør har Totalentreprise på nybygget for Forsvarsbygg ,og Sartor Maskin AS

er kontrahert av Veidekke Entreprenør til å utføre grunnarbeider.

Arbeidene starter opp i slutten av August 2014

Mer info.

Torsdag 19. juni inngikk Forsvarsbygg totalentreprisekontrakt med Veidekke Entreprenør as for bygging av FLOs nye administrasjonsbygg på Haakonsvern.


Som www.forsvarsbygg.no har omtalt flere ganger tidligere, skal det bygges et 2200 kvadratmeter stort kontorbygg på Haakonsvern. I samarbeid med ZEB (Zero emission building) ved SINTEF i Trondheim, har Forsvarsbygg utviklet bygget til å bli et såkalt nullenergibygg. Det vil si at netto strømforbruk på bygget nesten er null kWh.

– Det er et unikt og interessant prosjekt som vi nå setter i gang. Dette blir trolig det mest energieffektive kontorbygget i Norge til nå sier regionsjef i Forsvarsbygg, Per Anders Bakke.

Å bygge et slikt bygg er i tråd med regjeringen sin målsetting i Meld. St. 21 (2011-2012) – Norsk klimapolitikk – om nesten nullenerginivå på nybygg fra 2020.

Særegen kontrakt

– Det er en særegen kontrakt. Veidekke vil ikke få sluttoppgjøret før lenge etter at bygget står ferdig. Dette fordi Forsvarsbygg vil måtte sjekke og teste at nullenergibygget fungerer slik vi har bestilt det. Det vil ta minst halvannet år med innkjøring før vi har den fulle oversikten på det, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg Bjørn Tore Rognstad.

Tett byggeplassoppfølging

– Arbeidene som skal utføres vil bli fulgt ekstra tett opp på byggeplassen. Å bygge et miljøbygg som dette krever at håndverkerne er ekstra nøye i alt de gjør, sier Rognstad.

Referanseprosjekt

– Veidekke ser på dette prosjektet som svært utfordrende og synes det er kjempespennende. Dette er et viktig prosjekt for dem, og vil lyse godt opp som et referanseprosjekt i ettertid hvis alt går som det skal for Veidekke, sier Rognstad.

Kontrakten har en verdi på 75 millioner kroner med mulighet for opsjoner på ytterligere arbeiderComments (0)Number of views (6737)

Author: sartorM

Categories: Grunnarbeid

Tags: